ข่าว

งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนิสิตจุฬาฯ

งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนิสิตจุฬาฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่จุฬาฯ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมจุฬาฯ ศาลาพระเกี้ยว และอาคารมหิตลาธิเบศร      โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานในพิธี เพื่อให้นิสิตใหม่ได้รับรู้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นนิสิตจุฬาฯ

นอกจากนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นนิสิตจุฬาฯ ณ สนามหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งเป็นพิธีการที่จัดสืบต่อกันมาทุกปีภายหลังการปฐมนิเทศนิสิตใหม่  โดยมีอธิการบดีจุฬาฯ เป็นประธานในพิธี เพื่อให้นิสิตใหม่จากคณะต่างๆ  ภาคภูมิใจในก้าวแรกของการเป็นนิสิตจุฬาฯ  ก่อนจะเริ่มต้นชีวิตนิสิตจุฬาฯ ในรั้วจามจุรี

ทั้งนี้ องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ จัดงานรับน้องก้าวใหม่ ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่  3 – 4 สิงหาคม 2562 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อแสดงความยินดีและต้อนรับนิสิตใหม่จุฬาฯ ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตใหม่และนิสิตปัจจุบัน โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ   อาทิ กิจกรรมบ้านรับน้อง กิจกรรมรับน้องรับขวัญ  กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ เป็นต้น

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X