ข่าว

ลงนามความร่วมมือระดับมหาวิทยาลัย

ลงนามความร่วมมือระดับมหาวิทยาลัย

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี ลงนามความร่วมมือระดับมหาวิทยาลัยกับ Mr. Teik Chin, Tan Vice President, Food and Beverages Business Operation, APAC-MEA บริษัท NOVOZYMES ประเทศเดนมาร์ก เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสารนิเทศ ชั้น 2 หอประชุมจุฬาฯ

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X