ข่าว

ขอเชิญฟังปาฐกถาธรรมพิเศษในหัวข้อ “พระพุทธศาสนา กับการแก้ปัญหาตัวตน”

ขอเชิญฟังปาฐกถาธรรมพิเศษในหัวข้อ “พระพุทธศาสนา กับการแก้ปัญหาตัวตน”

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ จัดปาฐกถาธรรมพิเศษ เพื่อ 102 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหัวข้อ “พระพุทธศาสนา กับการแก้ปัญหาตัวตน” โดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ

ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ โทร.0-2218-3634-5, ธรรมสถาน จุฬาฯ โทร.0-2218-3018

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X