ข่าว

ขอเชิญชมการแสดงดนตรีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

ขอเชิญชมการแสดงดนตรีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดการแสดงดนตรี“รัก” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยวงดนตรีจุฬาฯ เชมเบอร์ ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ ลานอัฒจันทร์ ชั้น LG สยามสแควร์วัน

นอกจากนี้ เวลา 15.00 – 19.00 น. ขอเชิญร่วมกิจกรรมเพื่อเด็กด้อยโอกาสกับมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระราชินูปถัมภ์ ผู้สนใจสามารถร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิได้ที่่  https://www.sosthailand.org/other-donation

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร. 0-2218-0584 , 094-561-5295

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X