“ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัยที่กำลังค้นคว้าหรือมีโครงการในการค้นคว้างานที่เป็นรากฐานที่จะอำนวยประโยชน์ให้แก่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562

หมดเขตรับสมัครขอรับทุนในวันที่ 15 ตุลาคม 2562
ประกาศผล เดือนมกราคม 2563

สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1dpy_HRcxSIAHWbZqXguLYMdUBimRQWYP/view

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X