ข่าว

“ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562

“ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562

มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัยที่กำลังค้นคว้าหรือมีโครงการในการค้นคว้างานที่เป็นรากฐานที่จะอำนวยประโยชน์ให้แก่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562

หมดเขตรับสมัครขอรับทุนในวันที่ 15 ตุลาคม 2562
ประกาศผล เดือนมกราคม 2563

สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1dpy_HRcxSIAHWbZqXguLYMdUBimRQWYP/view

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X