ข่าว

นิสิต BBA จุฬาฯ ชนะการประกวด Startups of Space เป็นตัวแทนประเทศและภูมิภาคเข้าแข่งขันระดับโลก

นิสิต BBA จุฬาฯ ชนะการประกวด Startups of Space  เป็นตัวแทนประเทศและภูมิภาคเข้าแข่งขันระดับโลก

นิสิต BBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด Startups of Space เป็นการแข่งขันนำเสนอผลงานในการนำข้อมูลดาวเทียมไปทำขยายผลทำธุรกิจ จัดการแข่งขันโดย หน่วยงาน Gistda (องค์กรมหาชน) เป็นการแข่งขันระดับประเทศ และภูมิภาค ASEAN โดยไม่จำกัดอายุ ทั้งนี้การแข่งขันนี้เปิดให้บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดเพียงนิสิตนักศึกษา โดยทีมนิสิตของคณะเป็นทีมเดียวที่เป็นทีมเยาวชน

นอกจากนี้นิสิตกลุ่มดังกล่าวจะได้เป็นตัวแทนจากไทย ไปแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนพฤศจิกายนอีกด้วย

สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันครั้งนี้ได้ที่ https://www.gistda.or.th/main/en/node/2968

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X