ข่าว

12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2019

12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2019

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับบริษัท เอ็น.ซี.ซี แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรมวิ่งเฉลิมพระเกียรติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 87 พรรษา ภายใต้ชื่อกิจกรรม “12 สิงหา ฮาล์ฟ มาราธอน กรุงเทพฯ 2019 ” เมื่อวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และสวนเบญจกิติ กรุงเทพมหานคร

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X