ข่าว

การแสดงดนตรี “Serenata Italiana” โดยวง CU String Orchestra

การแสดงดนตรี “Serenata Italiana” โดยวง CU String Orchestra

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชมการแสดงดนตรี “Serenata Italiana” โดยวง CU String Orchestra ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 19.00 น. ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ โดยมี ผศ.ดร. นรอรรถ จันทร์กล่ำ เป็นผู้อำนวยเพลง

ผู้สนใจสำรองที่นั่งล่วงหน้าทาง www.ticketmelon.com/cuorch/custringorchestraaug302019  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ วงซิมโฟนีออร์เคสตราแห่งจุฬาฯ โทร. 0-2218-0584, 0-2218-3634

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X