ข่าว

นวัตกรรมกล้องจุลทรรศน์สมาร์ตโฟน เพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ

นวัตกรรมกล้องจุลทรรศน์สมาร์ตโฟน เพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม “นวัตกรรมกล้องจุลทรรศน์สมาร์ตโฟน เพื่อการอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ” ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยปฏิบัติการวิจัยอุปกรณ์รับรู้ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กรมศิลปากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และ World Monuments Fund  ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา  09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ***เฉพาะ 50 ท่านแรกที่ลงทะเบียน***  ตั้งแต่บัดนี้ – 12 กุมภาพันธ์ 2561  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://bit.ly/2DJReTv  และสมัครได้ที่ http://bit.ly/2DHpkDy

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X