ข่าว

ประกวดลายแก้ว ZERO – WASTE CUP สำหรับนิสิตจุฬาฯ

ประกวดลายแก้ว ZERO – WASTE CUP สำหรับนิสิตจุฬาฯ

ขอเชิญนิสิตจุฬาฯไม่จำกัดชั้นปีเข้าร่วมการประกวดลายแก้ว ZERO – WASTE CUP ภายใต้แนวความคิด “งดใช้หลอด” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท ลายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะนำไปใช้เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตบอลประเพณี จุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74 นอกจากนี้ยังมีรางวัลขวัญใจมหาชนคนออนไลน์อีก 1 รางวัล มูลค่า 3,000 บาท

ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กันยายน 2562 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  http://www.chulazerowaste.chula.ac.th หรือติดตามรายละเอียดได้ทาง facebook.com/zerowaste

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X