ข่าวสารจุฬาฯ

ขยายเวลาการประกวดภาพถ่าย “ร้อยรักษ์ความปลอดภัย ร้อยใจชาวจุฬาฯ”

ศูนย์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จุฬาฯ ขยายเวลาการส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในหัวข้อ “ร้อยรักษ์ความปลอดภัย ร้อยใจชาวจุฬาฯ” ตั้งเเต่บัดนี้ – 28 สิงหาคม 2562 เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก ให้ความรู้และความเข้าใจ เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนถึงความร่วมมือร่วมใจสร้างความปลอดภัยของชาวจุฬาฯ ผ่านเลนส์กล้อง ภาพที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาจะจัดแสดงในงาน Chula Safety 2019 : ร้อยรักษ์ความปลอดภัย ร้อยใจชาวจุฬาฯ ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2562 ณ ศาลาพระเกี้ยว

คณาจารย์ บุคลากร นิสิตจุฬาฯ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.shecu.chula.ac.th/home/content.asp?Cnt=244

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาฯ โทร. 0-2218-5213

อื่นๆ

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย