ข่าวสารจุฬาฯ

“นายก อบจ. หญิงคนแรกของจุฬาฯ” แนะนิสิตทำกิจกรรม ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้คุ้มค่า

บรรยากาศอันคึกคักของกิจกรรมต่างๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งพร้อมกับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ของนิสิตนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ  เช่นเดียวกับในรั้วจามจุรีซึ่งมีกิจกรรมดีๆ ที่น่าสนใจตลอดทั้งปีสำหรับนิสิตจุฬาฯ ภายใต้การบริหารงานของนายกองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ  คนใหม่ซึ่งเป็นนิสิตหญิงคนแรกที่เข้ามารับหน้าที่นี้

ชลธิชา ศรีษะโคตร (โม) นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ นายกองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ (อบจ.) คนใหม่  เผยถึงนโยบายในการบริหารงาน อบจ.ว่าเน้นการพัฒนานิสิตผ่านกิจกรรมต่างๆ  ทั้งการสานต่อโครงการเดิมและเริ่มกิจกรรมใหม่  ซึ่งได้รับความร่วมมือและความสนใจจากนิสิตเป็นอย่างดี เริ่มจากงานรับน้องก้าวใหม่ ที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ เป็นกิจกรรมที่สร้างความประทับใจและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตใหม่และรุ่นพี่  งานเปิดโลกกิจกรรม (Club Mania 2019)  ระหว่างวันที่ 21 – 22 สิงหาคม 2562 ที่ศาลาพระเกี้ยว  น้องใหม่จะได้ใช้เวลาช่วงเปิดเทอมเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจ ซึ่งมีชมรมต่างๆ มาเปิดรับสมาชิกกว่า 50 ชมรม งานกีฬาน้องใหม่ (CU Freshy Games 2019) ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 13 กันยายน 2562  เพื่อส่งเสริมความสามัคคีของ   นิสิตใหม่ผ่านการแข่งขันกีฬากว่า 30 ชนิด  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่จัดขึ้นตลอดทั้งปี เช่น งาน    ลอยกระทงจุฬาฯ งาน CU Open House โครงการ อบจ.ใส่ใจใกล้สอบ ฯลฯ

ในมุมมองของน้องโม เธอเป็นนิสิตในโครงการจุฬาฯ-ชนบทซึ่งเติบโตมาจากการเป็นนักกิจกรรมในคณะและมหาวิทยาลัย การทำกิจกรรมทำให้ได้รู้จักทั้งเพื่อนและรุ่นพี่รุ่นน้องต่างคณะ รวมทั้งได้พัฒนาการเป็นผู้นำ กล้าคิดกล้าแสดงออก รู้จักการแบ่งเวลาให้เหมาะสม ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้เธอตัดสินใจเข้ามาทำหน้าที่นายก อบจ.

“การบริหารงาน อบจ. สิ่งสำคัญคือการบริหารคนและบริหารงานด้วย “ใจ”  โดยใช้วิชาการบริหารจัดการองค์กรที่เรียนมาในคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมาปรับใช้ในการทำงานด้วย” น้องโม กล่าว

“อยากทำอะไรต้องทำให้เต็มที่” คือคติประจำใจของนายก อบจ.คนใหม่ เธอได้ฝากถึงน้องๆ นิสิตใหม่ว่า ช่วงเวลาสี่ปีในรั้วมหาวิทยาลัยสั้นมาก อยากให้น้องๆ ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้คุ้มค่า โดยเข้าร่วมกิจกรรมและลงมือทำในสิ่งที่น้องๆ สนใจ  ซึ่ง อบจ. ได้เตรียมกิจกรรมต่างๆ ไว้ให้น้องๆ ตลอดทั้งปี สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของ อบจ.ได้ทางเพจ Facebook องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.)  และอีกช่องทางหนึ่งคือทาง Lline Official : @sgcu.chula

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย