ข่าว

ห้องเรียนความรู้รอบตัวจากเรื่องราวในพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน (นักสืบสายน้ำ)

ห้องเรียนความรู้รอบตัวจากเรื่องราวในพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน (นักสืบสายน้ำ)

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการชุด “ห้องเรียนความรู้รอบตัวจากเรื่องราวในพิพิธภัณฑ์” ณ สถานีวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีผาสิงห์ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2562 โดยมีครูและนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จากโรงเรียนบ้านผาตูบ โรงเรียนบ้านไหล่น่าน รวมทั้งผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมอบรม จำนวน 30 คน และสามเณร จากโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธาตุแช่แห้ง จำนวน 25 รูป

กิจกรรมในครั้งนี้ เริ่มด้วยการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่งน่าน หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมทำกิจกรรมนักสืบสายน้ำ ซึ่งเป็นกิจกรรมการสำรวจสภาพน้ำในพื้นที่ใกล้เคียง ว่ามีสภาพเป็นอย่างไร โดยการสังเกตจากสีน้ำ ความขุ่นใส กลิ่น และสัตว์น้ำเล็กๆ ที่พบ ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้สภาพน้ำได้เป็นอย่างดี กิจกรรมนักสืบสายน้ำช่วยส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับเด็กและเยาวชนเกิดความหวงแหนและความรักในทรัพยากรธรรมชาติ เกิดจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่

ณัฐพล ใกล้ชิด ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งมาร่วมกิจกรรมพร้อมกับครอบครัว กล่าวว่า “รู้จักกิจกรรมนี้จากการที่มีคนมาเล่าให้ฟังว่าที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีพิพิธภัณฑ์ จึงเกิดความสนใจเข้ามาเยี่ยมชม และพอดีวันนี้มีการจัดกิจกรรม จึงได้ชวนภรรยาและลูกชายเข้าร่วม หลังจากได้ทำกิจกรรมในวันนี้ รู้สึกว่า เป็นกิจกรรมที่ดีและสนุกมาก เนื่องจากโอกาสที่จะทำอย่างนี้ยากสำหรับเด็กทั่วๆ ไปเพราะไม่มีในห้องเรียน มีคนบอกว่าให้เด็กรักธรรมชาติ รักป่า แต่ถ้าเค้าไม่รู้จัก เค้าก็ไม่รู้จะรักอะไร แต่ในกิจกรรมนี้ทำให้เด็กๆ รู้ว่าในน้ำไม่ได้มีแค่น้ำ มีสิ่งมีชีวิตเยอะแยะ และยังบอกด้วยว่าน้ำดีหรือไม่ดี ถ้าเค้ารู้ว่ามีอะไรเค้าก็จะรักด้วย ถ้ามีโอกาสครั้งหน้า อยากมาร่วมกิจกรรมอีก”

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X