ข่าว

กฐินพระราชทานจุฬาฯ ปี 2562 22 ตุลาคมนี้ ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

กฐินพระราชทานจุฬาฯ ปี 2562 22 ตุลาคมนี้ ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะนำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ไปถวายพระสงฆ์ซึ่งจำพรรษา ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธี ในวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 17.30 น.

พิธีสมโภชองค์กฐินพระราชทาน  เวลา 10.00 น. ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร

วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ตั้งอยู่เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อพระราชทานแด่สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี สร้างเสร็จในปี 2400 และได้อัญเชิญพระแสนและพระใสจากวัดเขมาภิรตารามมาประดิษฐานไว้ในพระอุโบสถ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร มีอดีตเจ้าอาวาสปกครองมา 7 รูป ปัจจุบันมีพระธรรมธัชมุนี (อมร ญาโณทโย) เป็นเจ้าอาวาส มีพระภิกษุอยู่ จำพรรษา 74 รูป สามเณร 45 รูป

วัดปทุมวนารามราชวรวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิ พระราชสรีรางคาร และพระอัฐิของพระเจ้าอยู่หัวและ พระราชวงศ์หลายพระองค์  อาทิ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล สมเด็จพระศรีสวรินทรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วัดปทุมวนารามราชวรวิหารมีความสัมพันธ์อันดีกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลายด้าน อาทิ การประกอบกิจทางศาสนา ในงานพิธีการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และการธำรงรักษาศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อปี 2542 และ 2545 มหาวิทยาลัยได้นำเงินจากการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานถวายเพื่อการบูรณะเรือนพระศรีมหาโพธิ์ เมื่อปี 2550 มหาวิทยาลัยได้นำเงินจากการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานถวายเพื่อสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 2 หลัง ในเขตพุทธาวาส ณ บริเวณใกล้เรือนพระศรีมหาโพธิ์ ได้แก่ ศาลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา และเมื่อปี 2554 และ 2558 มหาวิทยาลัยได้นำเงินจากการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานถวายเพื่อสร้างเสนาสนะเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสมทบในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 เพื่อบูรณะเสนาสนะสงฆ์โดยเสด็จพระราชกุศลในโดยพร้อมเพรียงกัน โดยสามารถทำบุญได้ตามช่องทาง ต่างๆ ดังนี้

–  ร่วมทำบุญในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยการโอนเงินทำบุญเข้าบัญชี E-Donation วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร ผ่าน Application ของทุกธนาคาร ภายในวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2562 ที่ QR Code ด้านล่างนี้

–  โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “กฐินพระราชทาน วัดปทุมวนาราม โดยเสด็จพระราชกุศล” เลขที่บัญชี 040-6-00518-7 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) สาขาอาคารสยามกิตติ์ และแจ้งหลักฐานการโอนเงินทำบุญมาที่ ID Line : Watpathum โทร. 08-1555-1000

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กลุ่มภารกิจพิธีการและกิจการพิเศษ ศูนย์บริหารกลาง จุฬาฯ โทร. 0-2218-0184, 0-2218-0261

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X