ข่าว

จุฬาฯ ให้การต้อนรับผู้บริหาร SOKA University

จุฬาฯ ให้การต้อนรับผู้บริหาร SOKA University

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ให้การต้อนรับ Mr.Yasunori  Tashiro, Chairperson of the board of Trustees, SOKA University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมาเยือนเพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารวิรัชกิจฯ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X