ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯ ให้การต้อนรับผู้บริหาร SOKA University

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ ให้การต้อนรับ Mr.Yasunori  Tashiro, Chairperson of the board of Trustees, SOKA University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมาเยือนเพื่อหารือความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักบริหารวิรัชกิจฯ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย