ข่าวสารจุฬาฯ

จุฬาฯให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุ่น

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี ให้การต้อนรับ Dr. Tetsuo Arakawa President Osaka City University ประเทศญี่ปุ่น การมาเยือนเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือ เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ห้องรับรองชั้น 2 อาคารจามจุรี 4

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย