ข่าว

จุฬาฯให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุ่น

จุฬาฯให้การต้อนรับมหาวิทยาลัยประเทศญี่ปุ่น

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี ให้การต้อนรับ Dr. Tetsuo Arakawa President Osaka City University ประเทศญี่ปุ่น การมาเยือนเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือ เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ห้องรับรองชั้น 2 อาคารจามจุรี 4

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X