ข่าว

บรรยาย “ความรู้คู่สุขภาพ ปี 2562” เรื่อง “ไข้เลือดออก”

บรรยาย “ความรู้คู่สุขภาพ ปี 2562” เรื่อง “ไข้เลือดออก”

ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ จัดการบรรยาย “ความรู้คู่สุขภาพ ปี 2562” เรื่อง “ไข้เลือดออก” ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม เวลา 09.00 – 12.00น. ณ ห้องประชุมเพชรชมพู อาคารจามจุรี 9 ชั้น 2 เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคดังกล่าวทั้งในด้านสาเหตุ การป้องกัน การรักษาโรค และให้คำแนะนำต่างๆ โดยมี ผศ.พญ.ภรณี เหล่าอิทธิ  อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นวิทยากร

ผู้สนใจเข้าฟังสามารถลงทะเบียนได้ทาง QR Code หรือทางลิงค์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfUJHenxrWnIdKN5m9hPWxBpqhTBBYD8PnWzYWwFD4srfYCQ/viewform

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ โทร.0-2218-0590 หรือทาง Facebook ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X