ข่าว

สถาบันภาษาจุฬาฯ อบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลทั่วไป

สถาบันภาษาจุฬาฯ อบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลทั่วไป

ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันภาษา จุฬาฯ จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ สำหรับบุคคลทั่วไป เดือนกันยายน 2562 หลักสูตรที่เปิดอบรม ประกอบด้วย CU-TEP , IELTS , TOEFL(IBT) , TOEIC , Academic writing , Effective writing 1&2 , Effective Communication , Writing in the Workplace , Better Pronunciation , Intensive Grammar และ English for work เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 สิงหาคม 2562

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ ห้อง 306 สถาบันภาษา อาคารเปรมบุรฉัตร  โทร.0-2218-6017 ต่อ 8

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X