ข่าว

ประกาศ เลื่อนการพิจารณาของคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริง กรณีมีการร้องเรียนกล่าวหา ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

ประกาศ เลื่อนการพิจารณาของคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริง  กรณีมีการร้องเรียนกล่าวหา ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X