ข่าวสารจุฬาฯ

งานมุทิตาจิต “จามจุรีศรีสภาฯ 2562”

สภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานมุทิตาจิต “จามจุรีศรีสภาฯ 2562” เพื่อแสดงความรักและความผูกพันต่อสมาชิกและอดีตสมาชิกสภาคณาจารย์ที่เกษียณอายุ เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องศรีสุริยวงศ์ ชั้น 11 โรงแรมตะวันนา โดยมี ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัย และ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธาน มอบโล่และของที่ระลึกแก่คณาจารย์ผู้เกษียณ

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย