ข่าว

งานมุทิตาจิต “จามจุรีศรีสภาฯ 2562”

งานมุทิตาจิต “จามจุรีศรีสภาฯ 2562”

สภาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานมุทิตาจิต “จามจุรีศรีสภาฯ 2562” เพื่อแสดงความรักและความผูกพันต่อสมาชิกและอดีตสมาชิกสภาคณาจารย์ที่เกษียณอายุ เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องศรีสุริยวงศ์ ชั้น 11 โรงแรมตะวันนา โดยมี ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัย และ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธาน มอบโล่และของที่ระลึกแก่คณาจารย์ผู้เกษียณ

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X