ข่าวสารจุฬาฯ

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายฯ ด้านบริหาร และงานแสดงมุทิตาจิตแด่คณะกรรมการผู้เกษียณ

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพสายปฏิบัติการ วิชาชีพบริหารจัดการระดับกลาง ด้านบริหาร ครั้งที่ 10/2562 และงานแสดงมุทิตาจิตแด่คณะกรรมการผู้เกษียณ ประจำปี 2562 กล่าวแสดงมุทิตาจิต และมอบเหรียญที่ระลึก โดย ศ.ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม รองอธิการบดี เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 ณ เรือนจุฬานฤมิต

อื่นๆ

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย