ข่าว

Polish Day 2019

Polish Day 2019

ศูนย์ยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตโปแลนด์ประจำประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน “Polish Day” ในวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 17.00 – 19.00 น. ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจะมีการแสดงของ CU Concert Choir และการฉายภาพยนตร์เรื่อง “Hurricane: Squadron 303

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ shorturl.at/asGS5

หรือลงทะเบียนได้ที่หน้างาน 30 นาทีก่อนงานเริ่ม

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X