ข่าว

Tohoku University ประเทศญี่ปุ่น เยือนจุฬาฯ

Tohoku University ประเทศญี่ปุ่น เยือนจุฬาฯ

อาจารย์ ดร.เจษฎา ศาลาทอง ผู้ช่วยอธิการบดี ให้การต้อนรับ Prof.Toshiya Ueki, Executive Vice President, Tohoku University ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมาเยือนจุฬาฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับการสร้างกิจกรรมความร่วมมือด้านวิชาการ และวิจัย เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารจามจุรี 4

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X