โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม ฝึกซ้อมหนีอัคคีภัย

เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม จัดการฝึกซ้อมหนีอัคคีภัยของนักเรียนและบุคลากรโรงเรียน และการเคลื่อนย้ายนักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน ไปยังสถานที่ต่าง ๆ ที่ปลอดภัย

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X