ประกาศ “ปิดปรับปรุงนิทรรศการ จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย” ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562”

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแจ้งปิดปรับปรุงนิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย” เพื่อพัฒนาต่อยอด ขยายขอบเขตเนื้อหานิทรรศการตั้งแต่วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

ขอเชิญทุกท่านเยี่ยมชมนิทรรศการโฉมใหม่และร่วมฟังเสวนาวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและสาระความรู้อันทรงคุณค่าได้ทางเว็บไซต์คลังข้อมูลดิจิทัล “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย” (King Chulalongkorn Digital Archive) http://kingchulalongkorn.car.chula.ac.th/th/home และเฟซบุ๊ก “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย” https://www.facebook.com/KingChulalongkornDigitalArchives

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X