ข่าว

เสวนา “สื่อไทยกับการเคารพและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์เปราะบาง”

เสวนา “สื่อไทยกับการเคารพและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์เปราะบาง”

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ จัดการเสวนา “สื่อไทยกับการเคารพและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง” ในวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารมงกุฎสมมติวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ  โดยมีวิทยากรร่วมเสวนาประกอบด้วย

  • คุณสุภิญญา กลางณรงค์ ผู้ร่วมก่อตั้ง คณะกรรมการรณรงค์เพื่อการปฏิรูปสื่อ และสถาบันดิจิตอลอาเซียน กรรมการ กสทช.
  • คุณบริลักษณ์ แพไชยภูมิ ผู้อำนวยการกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
  • คุณเนาวรัตน์ เสือสะอาด  แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย และคณะทำงานพิจารณารับเรื่องร้องเรียนของสภาการหนังสือพิมพ์
  • คุณคำรณ มะนาวหวาน วิศวกร นักประดิษฐ์ เจ้าของธุรกิจ
  • คุณกิตตินันท์ ธรมธัช นายกสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
  • อ.ดร.อลงกรณ์ ปริวุฒิพงศ์ หัวหน้าโครงการศึกษาวิจัยสื่อไทยกับการเคารพและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เปราะบาง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2218-2140 ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/iN2eGzV6btfgaMtV7

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X