ข่าว

งาน “HeForShe University Tour” ที่จุฬาฯ

งาน “HeForShe University Tour” ที่จุฬาฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ ACWC-ประเทศไทย และ UN Women จัดงาน “HeForShe University Tour” เป็นครั้งแรกในทวีปเอเชีย เพื่อเน้นถึงความสำคัญของ พ.ร.บ. ความเท่าเทียมทางเพศและสร้างความตระหนักรู้ในสังคมไทยในการหยุดความไม่เท่าเทียมทางเพศซึ่งทุกคนมีส่วนร่วม โดยมี ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเสวนา
โครงการ HeForShe เป็นโครงการริเริ่มขององค์การสหประชาชาติ เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศ โดยเริ่มต้นครั้งแรกในโลกในปี 2553 และเปิดตัวในภูมิภาคอาเซียนในเดือนพฤศจิกายน 2560

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X