ข่าว

จุฬาฯ จัดงาน “วันที่ระลึกวันทรงดนตรี”รำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงร่วมงานวันทรงดนตรีที่จุฬาฯ

จุฬาฯ จัดงาน “วันที่ระลึกวันทรงดนตรี”รำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงร่วมงานวันทรงดนตรีที่จุฬาฯ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงาน “วันที่ระลึกวันทรงดนตรี” เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 ณ  หอประชุมจุฬาฯ  เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรที่เคยเสด็จพระราชดำเนินมาทรงดนตรีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างปี 2501 – 2516 และถ่ายทอดความทรงจำที่ประทับใจใน “วันทรงดนตรี” และเพื่อให้งาน “วันที่ระลึกวันทรงดนตรี” คงอยู่คู่จุฬาฯ ตลอดไป ในงานมีการบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล มีนิสิตเก่าจุฬาฯ คณาจารย์ บุคลากร นิสิตจุฬาฯ และผู้สนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งเต็มหอประชุมจุฬาฯ         

          งาน “วันที่ระลึกวันทรงดนตรี” พิธีเปิดงานโดย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาฯ จากนั้นเป็นการแสดงของวงดนตรีสากล สโมสรนิสิตจุฬาฯ (CU Band) ขับร้องและบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ รวมทั้งเพลง Blue Night  ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระราชนิพนธ์และพระราชทานให้ใช้ในการแสดงละครบรอดเวย์ของสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2493 ซึ่งจัดการแสดงถึง 280 รอบ ในระยะเวลา 1 ปี

จากนั้นเป็นการแสดงของวงวงดนตรีนิสิตเก่า ซี ยู แบนด์ (OCU Band) ถ่ายทอดความไพเราะของบทเพลงไทยและสากลที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดี นอกจากนี้ยังมีการแสดงของวงดนตรีนิสิตเก่า CU Band รุ่นต่างๆ เนื่องในวาระพิเศษก้าวสู่ปีที่ 65 ของวง CU Band โดยนิสิตเก่านักร้องรับเชิญกิตติมศักดิ์ขับขานบทเพลงไพเราะมากมาย

 

   

 

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X