ข่าว

เปิดรับสมัครผู้อัญเชิญพระเกี้ยว งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74

เปิดรับสมัครผู้อัญเชิญพระเกี้ยว งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครผู้อัญเชิญพระเกี้ยวแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 74 โดยเปิดรับสมัครนิสิตจุฬาฯ ผู้มีความสนใจเป็นตัวแทนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อรับเกียรติในการเป็นผู้อันเชิญพระเกี้ยว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ bit.do/coronet74 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2562 และติดตามรายละเอียด หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: CU Coronet

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X