ข่าวสารจุฬาฯ

ประกาศ ปิดปรับปรุงสนามกีฬาเทพหัสดินชั่วคราว

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศ ปิดปรับปรุงสนามกีฬาเทพหัสดินชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2562 เพื่อดำเนินการปรับระดับสนามเปลี่ยนและปลูกหญ้าทดแทน พร้อมปรับปรุงระบบรดน้ำบำรุงรักษาสนามใหม่ ซึ่งการปิดปรับปรุงสนามกีฬาฯ ครั้งนี้จะมีกำหนดการเปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 1 ธ.ค. 2562 จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวก ไว้ ณ ที่นี้

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อสำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาฯ โทร. 0-2218-3590

อื่นๆ

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย