ข่าว

เปิดประสบการณ์ใหม่ Chula-FreeWiFi ใช้ฟรีได้ทุกคน!

เปิดประสบการณ์ใหม่ Chula-FreeWiFi ใช้ฟรีได้ทุกคน!

สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดให้บริการ WiFi ในรูปแบบ self-service สำหรับบุคคลภายนอกที่มาประชุมและติดต่องานด้านวิชาการต่างๆ กับจุฬาฯ ได้สามารถเข้าถึงบริการ WiFi ได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเสียเวลาติดต่อเจ้าหน้าที่ในการขอรับรหัสในการใช้งาน  ซึ่งสามารถงานใช้ได้ต่อเนื่องนาน 4 ชั่วโมง เริ่มเปิดให้บริการนี้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นี้เป็นต้นไป

วิธีสมัครใช้บริการ Chula-FreeWiFi 3 ขั้นตอน

  1. เลือกเครือข่าย : Chula FreeWiFi
  2. ลงทะเบียน
  3. ใช้งานได้ทันที

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาฯ โทร. 0-2218-3314

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X