ข่าว

บรรยายพิเศษ เรื่อง “คนค้นตน”

บรรยายพิเศษ เรื่อง “คนค้นตน”
บรรยายพิเศษ เรื่อง “คนค้นตน” : การสื่อสารภายในตนเองเพื่อค้นหา  อัตลักษณ์ ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “คนค้นตน” : การสื่อสารภายในตนเองเพื่อค้นหา   อัตลักษณ์ ให้นิสิตชั้นปีที่ 1  ในรายวิชา วาทศาสตร์และการสื่อสารของมนุษย์ เมื่อวันศุกร์  27 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม ดร. เทียม โชควัฒนา  คณะนิเทศศาสตร์ โดยมีคุณฟ้าใส ปวีณสุดา  ดรูอิ้น  มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2562
เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการแก้ไขวิกฤตอัตลักษณ์ (Identity Crisis)  ด้วย เทคนิค Self-Talk และเทคนิคการพูดต่อหน้าชุมชน

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X