ข่าว

บรรยายพิเศษ เรื่อง “คนค้นตน”

บรรยายพิเศษ เรื่อง “คนค้นตน”
บรรยายพิเศษ เรื่อง “คนค้นตน” : การสื่อสารภายในตนเองเพื่อค้นหา  อัตลักษณ์ ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “คนค้นตน” : การสื่อสารภายในตนเองเพื่อค้นหา   อัตลักษณ์ ให้นิสิตชั้นปีที่ 1  ในรายวิชา วาทศาสตร์และการสื่อสารของมนุษย์ เมื่อวันศุกร์  27 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม ดร. เทียม โชควัฒนา  คณะนิเทศศาสตร์ โดยมีคุณฟ้าใส ปวีณสุดา  ดรูอิ้น  มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2562
เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการแก้ไขวิกฤตอัตลักษณ์ (Identity Crisis)  ด้วย เทคนิค Self-Talk และเทคนิคการพูดต่อหน้าชุมชน

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X