ข่าว

เปิดตัวหลักสูตรนานาชาติ “การเมืองและโลกสัมพันธ์ศึกษา (Politics and Global Studies)”

เปิดตัวหลักสูตรนานาชาติ “การเมืองและโลกสัมพันธ์ศึกษา (Politics and Global Studies)”

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการเปิดตัวหลักสูตรนานาชาติ การเมืองและโลกสัมพันธ์ศึกษา (Politics and Global Studies) ร่วมทำความรู้จักกับทีมคณาจารย์และบุคลากรของหลักสูตร พูดคุยซักถามถึงแนวทางการจัดการศึกษาและการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ และรายละเอียดอื่นๆ ในการสมัครเรียนและการสำเร็จการศึกษา

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม ศกนี้ ณ ชั้น 7 ตึก 3 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ เวลา 9.00-12.00 และขอเชิญรับประทานอาหารเที่ยงหลังกิจกรรม

ผู้สนใจ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ pgschula.org

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X