เรียนต่อประเทศฝรั่งเศส ทุนการศึกษาและวิจัย Campus Tour 2019

สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ Campus France, Thailand ขอเชิญนิสิต นักวิจัย คณาจารย์ และบุคลากรจุฬาฯ ร่วมฟังบรรยาย “เรียนต่อประเทศฝรั่งเศส ทุนการศึกษาและวิจัย Campus Tour 2019” (Study in France & Scholarships Research & Mobility Program) ในวันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 09.30 น.) ณ ห้อง 701 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10)

ผู้สนใจสามรรถลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยาย ได้ที่ shorturl.at/osQS2  และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อสำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ จุฬาฯ โทร. 0-2218-3127

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X