ข่าว

จุฬาฯ ห่วงใยสุขภาพทุกคน จัดทำหนังสือคู่มือ “เรียนรู้ อยู่กับฝุ่น PM2.5” ในรูปแบบ e-Book

จุฬาฯ ห่วงใยสุขภาพทุกคน จัดทำหนังสือคู่มือ “เรียนรู้ อยู่กับฝุ่น PM2.5” ในรูปแบบ e-Book

จากสถานการณ์ค่าฝุ่น PM2.5 ขึ้นสูง ในช่วงที่ผ่านมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกลุ่มเฝ้าระวังฝุ่นมีความห่วงใยด้านสุขภาพความเป็นอยู่ของคนไทย จึงได้จัดทำหนังสือคู่มือ “เรียนรู้ อยู่กับฝุ่น PM2.5” ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องมลภาวะในอากาศ รวมไปถึงวิธีการป้องกันตนเองจากฝุ่น เพื่อให้ทุกคนอาศัยอยู่กับฝุ่นได้อย่างปลอดภัย และไม่เกิดความตื่นตระหนก

ท่านสามารถอ่านหนังสือคู่มือ “เรียนรู้ อยู่กับฝุ่น PM2.5” ในรูปแบบ e-Book หรือดาวน์โหลดได้ฟรี ที่นี่

ทั้งนี้หากท่านหรือหน่วยงานของท่านต้องการรับหนังสือคู่มือ “เรียนรู้ อยู่กับฝุ่น PM2.5” ในรูปแบบเล่มหนังสือ สามารถติดต่อขอรับได้ฟรี ที่ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ โทร. 0-2218-3057

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X