ข่าว

นิทรรศการ “BEGIN”

นิทรรศการ “BEGIN”

หอศิลป์จามจุรี สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชม นิทรรศการ “BEGIN” โดยศิลปิน POLARIS GROUP ระหว่างวันที่ 4 – 22 ตุลาคม 2562 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2, ห้องนิทรรศการ 3 เป็นการจัดแสดงประเภทจิตรกรรมและภาพพิมพ์

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0817372544

แนวความคิด

นิทรรศการศิลปะ BEGIN เป็นการรวบรวมผลงานศิลปะของกลุ่ม Polaris ได้แก่ นายติณณภพ เจตน์มงคล นางสาวนรินทร์ ฟองฟูม นางสาวกชพรรณ ไพฑูรย์ นายพิพัฒน์ บุญอภัย และนายชารีฟ ตอเล็บ พร้อมด้วยศิลปินรับเชิญ รองศาสตราจารย์จิระพัฒน์ พิตรปรีชา รองศาสตราจารย์สุขุมาล สาระเกษตริน และอาจารย์จักรกฤษณ์ การะเกต

ในทุกๆ ความสำเร็จย่อมขาดการเริ่มต้นไม่ได้ การเริ่มต้นเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อไปสู่ความสำเร็จ กระนั้นความสำเร็จนั้นอาจเป็นสิ่งซึ่งสามารถจับต้องได้หรือไม่สามารถจับต้อง เราอาจเริ่มต้นด้วยความศรัทธา อาจเริ่มต้นด้วยความประทับใจ หรืออาจเริ่มต้นด้วยความคิดถึง ถึงอย่างไร ณ เวลานี้ยังไม่ใช่ความสำเร็จ แต่ ณ ที่แห่งนี้คือการเริ่มต้นของพวกเรา ขอให้ทุกท่านเริ่มต้นชมนิทรรศการศิลปะของพวกเรา ในนิทรรศการ “BEGIN”

  

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X