ข่าว

แสดงความยินดีครบรอบ 33 ปีหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

แสดงความยินดีครบรอบ 33 ปีหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 นายสุรเดช พันธุ์ลี หัวหน้ากลุ่มภารกิจสารนิเทศ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้แทนกลุ่มภารกิจสารนิเทศ ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ในวาระครบรอบ 33 ปี โดยมี คุณหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ หัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจรับมอบกระเช้าผลไม้ และของที่ระลึกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X