ข่าว

แสดงความยินดีครบรอบ 33 ปีหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

แสดงความยินดีครบรอบ 33 ปีหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 นายสุรเดช พันธุ์ลี หัวหน้ากลุ่มภารกิจสารนิเทศ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้แทนกลุ่มภารกิจสารนิเทศ ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ในวาระครบรอบ 33 ปี โดยมี คุณหทัยรัตน์ ดีประเสริฐ หัวหน้าข่าวหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจรับมอบกระเช้าผลไม้ และของที่ระลึกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X