ข่าว

เสวนา “ความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการ: สถานการณ์ ปัญหา และอนาคต”

เสวนา “ความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการ: สถานการณ์ ปัญหา และอนาคต”

คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ขอเชิญฟังการเสวนาทางวิชาการในเวที “ฬ.จุฬาฯ นิติมิติ” หัวข้อ“ความเป็นอิสระของฝ่ายตุลาการ: สถานการณ์ ปัญหา และอนาคต” ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ (ห้องประชุมสุรเกียรติ์ฯ ชั้น 4)

วิทยากร

  • ผู้แทนศาลยุติธรรม
  • รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท (คณะนิติศาสตร์ มธ.)
  • อาจารย์เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง (คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ)
  • นายสมชาย หอมลออ (นักกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน)
  • นายอธึกกิต แสวงสุข หรือ “ใบตองแห้ง” (สื่อมวลชน)

ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.เอื้ออารีย์ อิ้งจะนิล คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ

ลงทะเบียนได้ที่ https://qrgo.page.link/D8zep

ถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook live

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X