ข่าว

การอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักวิทยทรัพยากร อาจารย์ ดร. ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง เป็นวิทยากร การอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDAPA101) ภายใต้โครงการจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระยะที่ 1 ให้กับบุคลากร จุฬาฯ

SHARE

จุฬาฯ มีลักษณะของความเป็นพี่น้อง ความอบอุ่น เป็นสังคมที่อยากอนุรักษ์ไว้

ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.พรอนงค์ อร่ามวิทย์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X