ข่าว

เสวนาวิชาการ “ทิศทางของการวัดและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษา: มุมมองจากโรงเรียน”

เสวนาวิชาการ “ทิศทางของการวัดและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษา: มุมมองจากโรงเรียน”

กลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ จัดเสวนาทางวิชาการ “สีเพลิงสร้างสุข” ปี 2 หัวข้อเรื่อง “ทิศทางของการวัดและประเมินผลการปฏิรูปการศึกษา: มุมมองจากโรงเรียน” ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม .2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอำไพ สุจริตกุล คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ วิทยากรร่วมการเสวนา ประกอบด้วย ดร.สมชัย สินแท้ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปราณบุรี ดร.ศศิธร เขียวกอ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนพญาไท นายอัครพล ธนวัฒนาเจริญ ประธานนักเรียน โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม

ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-LbGX8kGfeEmw3i9NzK6BznQxJrwuDY67nZA7n2q9QOHsmQ/viewform

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มภารกิจวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ โทร. 0-2218-2565 ต่อ 6722

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X