ข่าวสารจุฬาฯ

บัณฑิตจุฬาฯ กับความประทับใจในรั้วจามจุรี และพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมจุฬาฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 และวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 สร้างความปลาบปลื้มใจแก่บัณฑิตจุฬาฯ ในทุกระดับการศึกษา ตัวแทนบัณฑิตจุฬาฯ กล่าวถึงความประทับใจในการเรียนในรั้วจุฬาฯ และความสำเร็จในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้

สุทัตตา อุดมศิลป์ (ปันปัน) บัณฑิตคณะคณะนิเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) เกียรตินิยมอันดับ 2 นักแสดงผู้มากความสามารถ เผยว่า พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่น่าจดจำ จุฬาฯ เป็นสถาบันที่ให้ทั้งความรู้ ให้มิตรภาพที่ดีที่จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิต ที่ผ่านมามีการแบ่งเวลาการทำงานไม่ให้กระทบเวลาเรียน โดยจะทำงานช่วงเย็นหลังเลิกเรียน หรือช่วงที่ไม่มีเรียน และลงทะเบียนเรียนครบทุกวิชาพร้อมกับเพื่อนเสมอ ฝากถึงน้องๆ ที่กำลังเรียนอยู่ว่า การเรียนในมหาวิทยาลัยไม่ใช่แค่เรียนเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการสื่อสารกับผู้คน การมีเพื่อนฝูง การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ปณชัย ศรีอาริยะรุ่งเรือง (จูเนียร์) บัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) นักแสดงและพระเอกละครเวทีคณะนิเทศศาสตร์ ปี 2560 เล่าถึงการเรียนในคณะว่า คณะนิเทศศาตร์เป็นคณะที่ตรงกับตัวเองที่สุด เนื่องจากเป็นคนชอบทำกิจกรรม ชอบการแสดง การเรียนที่ผ่านมามีความท้าทาย และไม่ง่ายอย่างที่คิด อยากฝากถึงน้องๆ ที่กำลังจะเข้าศึกษาต่อว่า ขอให้ตั้งใจอ่านหนังสือ เตรียมตัวมาให้ดี และเลือกคณะที่ตัวเองอยากเรียน

กัญจน์พัฒณ์ เตมหิวงศ์ บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เกียรตินิยมอันดับ 1 กล่าวว่า การสำเร็จการศึกษาเป็นก้าวหนึ่งของชีวิตที่มีความหมาย ตนเองภูมิใจมากที่ได้เรียนที่จุฬาฯ อาจารย์ให้ความรู้ ความช่วยเหลือ และแนะแนวทางที่ดีให้เสมอ อยากให้น้องๆ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัย เพราะเป็นช่วงที่เราสามารถหาความรู้ และใช้ชีวิตในหลายๆ ด้าน เทคนิคการเรียนให้ประสบความสำเร็จ พยายามตั้งเรียนในห้องให้ได้มากที่สุด กลับมาทำสรุปอ่านทบทวน ส่วนอนาคตตั้งใจจะเรียนต่อเฉพาะทาง และกลับมาทำงานเป็นอาจารย์ที่จุฬาฯ

น.สพ.ธนรัชต์ เหล่าฤทธิรัตน์ บัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง กล่าวว่า วันรับปริญญาเป็นความภาคภูมิใจของตัวเองและครอบครัว จุฬาฯ เป็นแหล่งให้ความรู้อันดับหนึ่งของประเทศไทย ประทับใจอาจารย์ มิตรภาพจากเพื่อนๆ รวมทั้งได้เปิดโลกใหม่จากการทำกิจกรรมทั้งในคณะและในมหาวิทยาลัย ได้ความรู้ใหม่ๆ นำไปพัฒนาวิชาการสัตวแพทย์ของประเทศให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

พิชญ์สินี คงประชา บัณฑิตคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง เผยว่า ภาคภูมิใจมากที่ 4 ปีแห่งความอุตสาหะในการเรียนส่งผลให้มีวันนี้ การเรียนให้ประสบความสำเร็จอยู่ที่การมีความสุขกับการเรียนจะทำให้เรามีความรอบรู้มากขึ้น และอนาคตอยากกลับมาเป็นอาจารย์จุฬาฯ     

ศิริ เต็งไตรรัตน์ บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ อดีตนายกองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาฯ เผยว่า ปลาบปลื้มที่จบการศึกษาในวันนี้ ตลอดระยะเวลา 4 ปีได้เรียนและทำกิจกรรมควบคู่ไปด้วย ประสบการณ์จากการทำงานในตำแหน่งนายก อบจ. ได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากการทำงานกับคนที่มาจากหลากหลายสาขา และการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับผู้อื่นซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด

พีรณัฐ บุญทัน บัณฑิตคณะครุศาสตร์ นักกีฬาแบดมินตัน โครงการพัฒนากีฬาชาติของจุฬาฯ กล่าวว่า ดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบัณฑิตจุฬาฯ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ นอกจากจะเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมของฝ่ายกิจการนิสิตมาโดยตลอด ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อหลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรมของบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ และตั้งใจจะเป็นนักกีฬาให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป  

ณภัทร ประศาสน์ศิลป์ มหาบัณฑิตหลักสูตรการจัดการทางวัฒนธรรม นิสิตดีเด่นของมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2561 เผยถึงหลักในการเรียนให้ประสบความสำเร็จว่าต้องขยัน อดทน และมุ่งมั่นเป็นสำคัญ การเรียนระดับปริญญาโทต้องอาศัยความคิดและประมวลผลเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้มากขึ้น ประทับใจอาจารย์ในหลักสูตรซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้คำตอบในทุกคำถามที่เราสนใจได้เป็นอย่างดี 

อื่นๆ

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย