ข่าว

แถลงข่าวงาน ”ปิยมหาราชานุสรณ์ 2562”

แถลงข่าวงาน ”ปิยมหาราชานุสรณ์ 2562”

เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ สมาคมนิสิตเก่าจุฬา นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดีจุฬาฯ นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประธานคณะกรรมการดำเนินงานปิยมหาราชานุสรณ์ 2562 และนางจำนรรค์ ศิริตัน ประธานฝ่ายรายการโทรทัศน์ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน “ปิยมหาราชานุสรณ์ 2562” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งาน “ปิยมหาราชานุสรณ์ 2562” จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 21.50 – 23.20 น. ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เพื่อระดมเงินบริจาคสมทบทุนจุฬาสงเคราะห์และทุนอาหารกลางวันให้แก่นิสิตจุฬาฯ

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X