ข่าว

โครงการจัดการระบบการสัญจร ก่อสร้างทางเดินมีหลังคา และระบบระบายน้ำ คณะเศรษฐศาสตร์ – ประตูรัฐศาสตร์ 15 ตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563

โครงการจัดการระบบการสัญจร  ก่อสร้างทางเดินมีหลังคา และระบบระบายน้ำ คณะเศรษฐศาสตร์ – ประตูรัฐศาสตร์ 15 ตุลาคม 2562 – สิงหาคม 2563

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะดำเนินโครงการจัดการระบบการสัญจร – โครงการก่อสร้างทางเดินมีหลังคาและระบบระบายน้ำ (คณะเศรษฐศาสตร์ – ประตูรัฐศาสตร์) เพื่อปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณคณะเศรษฐศาสตร์ ถึงประตูถนนอังรีดูนังต์ คณะรัฐศาสตร์ และบริเวณประตูทางเข้าจามจุรีสแควร์จนถึงคณะเศรษฐศาสตร์ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ น้ำไม่ท่วมขังเวลาฝนตก รวมทั้งจะก่อสร้างทางเดินมีหลังคาในบริเวณดังกล่าว ระยะเวลาดำเนินการ 300 วัน โดยบริษัทผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการปรับปรุงตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป กำหนดแล้วเสร็จกลางเดือนสิงหาคม 2563 ในการดำเนินการดังกล่าวจะต้องมีการขุดถนนภายในมหาวิทยาลัยตั้งแต่บริเวณหน้าคณะเศรษฐศาสตร์ – คณะรัฐศาสตร์ จนถึงถนนอังรีดูนังต์ และบริเวณถนนตั้งแต่แยกคณะเศรษฐศาสตร์ถึงจัตุรัสจามจุรี

การดำเนินการระยะที่ 1

          15 ตุลาคม 2562 – 5 มีนาคม 2563

– หน้าอาคารเกษม อุทยานิน – อาคารจอดรถ ปิดการจราจรขาเข้า 1 ช่องทาง เหลือเฉพาะขาออกถนนอังรีดูนังต์ / ใช้พื้นที่ลานจอดรถ 3 คณะรัฐศาสตร์

15 ตุลาคม 2562 – 17 เมษายน 2563 

– มหาวิทยาลัยปรับเส้นทางจราจรให้เหลือเพียง 1 ช่องทางจราจร ในแนวถนนจากอาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ ถึงถนนอังรีดูนังต์

– ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ลานจอดรถหน้าคณะเศรษฐศาสตร์

15 ธันวาคม 2562 – 17 เมษายน 2563

– ปิดการจราจรทั้งหมดบริเวณถนนระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี – คณะเศรษฐศาสตร์ ถึงอาคารบัณฑิต กันตะบุตร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 การดำเนินการระยะที่ 2

18 เมษายน – 20 มิถุนายน 2563

– ปิดการจราจรถนนบริเวณสามแยกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี – คณะเศรษฐศาสตร์

18 เมษายน – 8 สิงหาคม 2563

– ปิดการจราจรถนนตั้งแต่คณะเศรษฐศาสตร์ ถึงอาคารวิศิษฐ์ ประจวบเหมาะ / ใช้พื้นที่ลานจอดรถ 2  คณะรัฐศาสตร์

– ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ลานจอดรถหน้าอาคารประชาธิปก – รำไพพรรณี

การปิดการจราจรในการดำเนินการระยะที่ 2 มีผลกระทบต่อเส้นทางการเดินรถโดยสารภายในจุฬาฯ  โดยมหาวิทยาลัยจะปรับการจราจรบริเวณแยกหอนาฬิกาถึงศาลาพระเกี้ยว ซึ่งจะอนุญาตให้เฉพาะรถโดยสารภายในจุฬาฯ (Shuttle Bus) และรถ SERVICE สำหรับอาคารต่างๆ วิ่งผ่านเส้นทางนี้เท่านั้น และจะปรับเส้นทางจราจรช่วงแยกคณะวิศวกรรมศาสตร์ถึงศาลาพระเกี้ยว เป็นการเดินรถสองทาง โดยรถโดยสารจะวกกลับในเส้นทางเดิมนี้ ส่วนรถ Shuttle Bus สาย 1, 3, 4 จะวนรถไปออกถนนอังรีดูนังต์ บริเวณประตูคณะอักษรศาสตร์

ในการดำเนินโครงการดังกล่าว สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ จะกำชับให้ผู้รับจ้างดำเนินการด้วยความเรียบร้อย และก่อให้เกิดการรบกวนต่อพื้นที่บริเวณโดยรอบให้น้อยที่สุด ทั้งนี้ หากเกิดความไม่สะดวก สามารถแจ้งได้ที่ฝ่ายวางแผน ออกแบบและสารสนเทศระบบกายภาพ สำนักบริหารระบบกายภาพ โทรศัพท์ 0-2218-0250-52 โทรสาร 0-2218-0143    

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X