ข่าว

เสวนาเรื่อง “5G Commercial and Technical Experiences: Korea & USA”

เสวนาเรื่อง  “5G Commercial and Technical Experiences: Korea & USA”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยโครงการจัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 5G ในจุฬาฯ ภายใต้การสนับสนุนของกองทุน กทปส. สำนักงาน กสทช. จัดการเสวนาเรื่อง “5G Commercial and Technical Experiences: Korea & USA” ในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม   ชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ  เพื่อถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์จริงของการเริ่มใช้บริการเชิงพาณิชย์โดยผู้ให้บริการ 5G  จากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และการเตรียมการใช้งานระบบ 5G  ในโครงการเมืองอัจฉริยะของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยได้รับความร่วมมือจาก Sensorview Co., Ltd ร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้  ในงานมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมเสวนา อาทิ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Korea Telecom, Yonsei  University  บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน และตัวแทนจากภาครัฐและภาคเอกชนที่มีส่วนในธุรกิจ 5G

ผู้สนใจลงทะเบียนได้ทาง QR Code  ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://5g.chula.ac.th

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X