ข่าว

จุฬาฯจัดพิธีถวายบังคม และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

จุฬาฯจัดพิธีถวายบังคม และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พิธีถวายบังคม และพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาพระเกี้ยว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (13 ตุลาคม) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
​โอกาสนี้ ศ.(กิตติคุณ) นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล นายกสภามหาวิทยาลัย ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี พร้อมด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X