ข่าว

การแสดงคอนเสิร์ต รายการจุฬาวาทิต ครั้งที่ 212

การแสดงคอนเสิร์ต รายการจุฬาวาทิต ครั้งที่ 212

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ ร่วมกับสำนักเดี่ยวเปียโนเพลงไทย เสนอการแสดงคอนเสิร์ต รายการจุฬาวาทิต ครั้งที่ 212 สดับพิณเพลงสยาม “วงทิพย์นรี” เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม

SHARE

ผลผลิตของจุฬาฯ คือ การผลิตบัณฑิต สร้างคนคุณภาพสู่สังคม

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X