ข่าว

จุฬาฯ สามัคคี จิตอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่อุบลราชธานี

จุฬาฯ สามัคคี จิตอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่อุบลราชธานี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยสำนักบริหารกิจการนิสิต จัดโครงการจุฬาฯ สามัคคี น้องพี่จิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดอุบลราชธานี โดย ศ.นพ.ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล รองอธิการบดี  ผศ.สรายุทธ ทรัพย์สุข และ ผศ.ดร.ชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.เรืองวิทย์ บรรจงรัตน์  หัวหน้ากิจกรรม สำนักบริหารกิจการนิสิต ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตและนิสิตเก่าจุฬาฯ ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟู พี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานี ในอำเภอวารินชำราบ ที่ประสบอุทกภัย

ชาวจุฬาฯ ที่ร่วมโครงการได้ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด พื้นฟูบริเวณวัดและโรงเรียน กิจกรรมสันทนาการและบริการตรวจสุขภาพจากศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ บริการด้านยาและคำแนะนำในการใช้ยาจากโอสถศาลา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ และผู้เชี่ยวชาญมาให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาจากคณะจิตวิทยา จุฬาฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้านพาหนะในการเดินทางและด้านความร่วมมืออื่นๆ จากศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โดยตัวแทนคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตจุฬาฯ ร่วมพิธีรับมอบหมวกและผ้าพันคอพระราชทานจาก พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสา 904 วปร. ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากนิสิตจุฬาฯเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X