ข่าว

ภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 5 : หมวดวิชา “ประชาชาติก้าวไกล”

ภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 5 : หมวดวิชา “ประชาชาติก้าวไกล”

เมื่อวันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจน์ อรุณมานะกุล รองคณบดีคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ปัญญาประดิษฐ์ กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (ด้านมนุษยศาสตร์)” และคุณสุบิน เลี้ยงพันธุ์สกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานดาด้าอนาไลติกส์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ปัญญาประดิษฐ์ กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและผลกระทบทางเศรษฐกิจ” แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 ซึ่งทั้งสองหัวข้อเป็นส่วนหนึ่งของหมวดวิชา “ประชาชาติก้าวไกล” ที่มุ่งสร้างความเข้าใจให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงแนวทางการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาแรงงานเพื่อตั้งรับกับความเปลี่ยนแปลงอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางสังคมในอนาคตจากการแทนที่แรงงานมนุษย์ด้วยปัญญาประดิษฐ์

 

SHARE

จุฬาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีมากต่อทั้งอาจารย์ นิสิต รวมถึงภาคประชาสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X