ข่าว

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ฟรี พิธีปิดโครงการ “ปุยนุ่น” ครั้งที่ 2

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ฟรี พิธีปิดโครงการ “ปุยนุ่น” ครั้งที่  2

ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ เปิดทดสอบสมรรถภาพทางกายรอบพิเศษฟรีในพิธีปิดโครงการปุยนุ่น Chula Smart Health ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ ชั้น 4 อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ขอเชิญนิสิต อาจารย์ บุคลากรและสมาชิกศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ ร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกายฟรีพร้อมรับของที่ระลึกสำหรับผู้ที่เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 2 ครั้ง

ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ ศูนย์กีฬาแห่งจุฬาฯ www.cusc.chula.ac.th หรือโทร. 0-2218-2848, 0-2218-2843

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X