ข่าว

เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย เยือนจุฬาฯ

เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย เยือนจุฬาฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ ชั้น 18 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) ศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รองอธิการบดี ประธานในการรับรอง H.E. Mr. Szilveszter Bus, Ambassador of Hungary to Kingdom of Thailand และคณะได้มาเยือนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อหารือเกี่ยวกับการร่วมกันจัดงานระหว่างศูนย์ยุโรปศึกษา เเละสถานทูตฮังการี รวมถึงประเด็นการขยายความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างจุฬาฯ กับมหาวิทยาลัยในฮังการี

SHARE

จุฬาฯ เป็นที่ที่เราได้มาพบตัวเองจริงๆ และเป็นช่วงเวลาที่สนุกที่สุด

คุณรสสุคนธ์ กองเกตุ (ครูเงาะ) นิสิตเก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค้นหา

X